توضیحات کامل :

پاورپوینت کيفيت آب ، در حجم 22 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از متن:
نفوذ (Infiltration): ورود آب به داخل خاک
سرعت نفوذ (Infiltration rate): سرعت ورود آب به داخل خاک

عوامل موثر بر سرعت نفوذ:
پوشش گياهی
عمق آب روی سطح خاک
مشخصات فيزيکی خاک (بافت و ساختمان خاک)
مشخصات شيميايی خاک (کاتيونهای تبادلی خاک)
کيفيت آب آبياری

هر گاه در زمان آبياری آب با سرعت لازم وارد خاک نشود :کاهش ذخيره آب در خاک
و...


فهرست مطالب:
نفوذ
مسئله نفوذ
مسئله نفوذ ناشی از کيفيت آب آبياری
مکانيزم اثر کيفيت آب بر نفوذ
ارتباط نفوذ با کيفيت آب
ارزيابی مسئله نفوذ
تعيين پتانسيل نفوذ
رابطه سديم قابل تبادل و نسبت سديم آب آبياری
شاخص اشباع
SAR اصلاح شده آيرز و وست کات
مقايسه روشهای محاسبه SAR

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 22 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.