توضیحات کامل :

توضیحات:
فایل پاورپوینت بررسی و تحلیل انقلاب اسلامی ایران ، در حجم 173 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از متن:
در زبان فارسى، انقلاب يعنى حالى به حالى شدن، دگرگون شدن، برگشتن، تغيير و تحوّل و تقلّب و تبدّل است.

واژه‏ى انقلاب در قرآن نيز به معناى لغوى آن يعنى، زير و رو شدن ، حالى به حالى شدن، برگشتن آمده است. از جمله:

و من ینقلب علی عقیبه فلن یضرا… شیئا … و ما محمد رسول قدخلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم (144-آل عمران)
فلاسفه، انقلاب را به جایی می گویند که ذات و ماهیت یک شئی لزوما عوض شده باشد. عرب‏ها براى انقلاب از واژه‏ى «ثور» استفاده مى‏كنند و در اصطلاح انگلیسی « Revolution» است.

واژه(( Revolution)) ازاصطلاحات علم اختر شناسی بوده که به معنای چرخش دورانی افلاک و بازگشت سیارگان به جای اول به کار می رفته اما امروزه در موردمسائل‌گوناگونی‌مانند‌انقلاب صنعتی،اجتماعی،سیاسی
فکری و... به کار می رود.

مفهوم انقلاب ازدیدگاه اندیشمندان مسلمان:
استاد شهيد مرتضى مطهّرى:
«انقلاب عبارتست از طغيان و عصيان مردم يك ناحيه و يا يك سرزمين، عليه نظم حاكم موجود براى ايجاد نظمى مطلوب».
مقام معظم رهبری:
«انقلاب یک دگرگونی بنیادی است که پایه های غلطی برچیده‌‌ می شود وپایه های درستی به جای آن گذاشته می شود»
( بیانات مقام معظم رهبری 1379/12/9 )
و...


فهرست مطالب:
واژه ها واصطلاحات انقلاب

انقلاباجتماعي وسیاسی

مفهوم انقلاب ازدیدگاه اندیشمندان مسلمان:

مفهوم انقلاب ازدیدگاه اندیشمندان غربی:

ويژگى‏هاى انقلاب

انقلاب رنگي ومخملی

رفرم

نهضت

کودتا

شورش

جنگ داخلی

جهانی شدن و جهانی سازی

جهانی شدن و دین اسلام

عوامل انقلاب

عناصر انقلاب

فصل اول

مفهوم وابعاد انقلاب اسلامی و نظریه ها

مفهوم انقلاب اسلامی

ارکان انقلاب اسلامیابعاد وزوایای مهم انقلاب اسلامی

اهداف انقلاب اسلامی

اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی

اهداف سیاسی انقلاب اسلامی

اهداف اجتماعی انقلاب اسلامی

اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی

فصل دوم

زمينه‏هاى فکری وتاریخی

انقلاب اسلامى

فوکویاما وتحلیل او ازشیعه و مهدویت

زمينه‏هاى تاريخى انقلاب اسلامى

1. انديشه‏هاى سياسى و اصلاحى سيّد جمال الدين اسد آبادى

راه حل مشکل از نظر سيّد جمال الدین اسدآبادی

2 - جنبش تنباكو

پیامد های قیام تنباکو

عوامل رشد اعتراضات پس از قیام تنباکو

3 - جنبش مشروطيت

ویژگیهای روشنفکران ایران در قرن 19

علل شكست مشروطه

پيامدهاى مشروطه

روی کار آمدن رضا خان

مهمترین جنبش های مردمی پس از جنگ جهانی 1304-1299

وضعیت اقتصادی در دوران رضا شاه

اقدامات سیاسی وفرهنگی دولت رضا شاه

4. مبارزات شهيد مدرّس

5 - نهضت ملّى شدن صنعت نفت و كودتاى 28 مرداد

برخی از وقایع دوران محمد رضا پهلوی (1320-1357)

ساختار سیاسی دولت پهلوی

وضعیت اقتصادی ایران در سال های 1357-1332

فصل سوم

عوامل و زمینه های تکوین انقلاب اسلامی

مخالفان دولت پهلوی

ویژگیهای گروههای چپ ودلایل عدم موفقیت

ملی گرایان مشروطه خواه

مخالفان مذهبی

دلایل رشد گرایش مذهبی در سطوح مختلف

روحانیت در دوره مشروطه و رضاخان

روحانیت بعد از رضاخان

عوامل سوق دادن روحانیت به فعالیت سیاسی از دهه 40 به بعد

مهم ترین مفسر اسلام ناب

ویژگیهای علمی وسیاسی امام(ره) تا زمان

رحلت آیت ا...بروجردی

فعاليت سياسي امام خمينی(ره) پس از

رحلت آیت ا... بروجردی

برخی از فعالیتهای علمی امام(ره) پس از

رحلت آیت ا... بروجردی

جنبه های رهبری سیاسی امام(ره) در انقلاب اسلامی

راهبردها وشیوه های مبارزه سیاسی امام خمینی(ره)

عوامل محبوبیت و نفوذ مردمی

امام خمینی(ره)

ویژگی های رهبری امام خمینی(ره)

اصول اساسی اندیشه امام خمینی(ره)

مهمترین دلایل امام در نفی سلطنت

ابعاد نظریه حکومت اسلامی

ویژگی های مهم انقلاب اسلامی

فصل چهارم بررسی نهضت امام خمينى قدس‏سره

عناصر مؤثّر بر رفتار سياسى امام پيش از آغاز نهضت

دوران چهارگانه رهبرى امام

انديشه‏هاى فقهى، سياسى و حكومتى امام

خمينى قدس‏سره

قيام پانزدهم خرداد 1342

لايحه‏ى كاپيتولاسيون و تبعيد

امام خمينى قدس‏سره

فصل پنجم

تحوّلات

1343 تا 1357

(از تبعيد امام تا پيروزى انقلاب اسلامی)

فصل ششم

عوامل تداوم و پویایی انقلاب اسلامی وبازتاب های آن

انقلاب اسلامى و استراتژى‏هاى آمريكا در منطقه

انقلاب اسلامى و تحوّل سياست‏هاى منطقه ‏اى آمريكا

فصل هفتم

مهم‏ترين تحوّلات بعد از انقلاب اسلامى

الف) دهه‏ى اوّل انقلاب

اختلافات دولت موقّت وانقلابيون

مرحله‏ى دوم- حاكميت مشترك

مرحله‏ى سوم- حاكميّت نسبی نيروهاى خطّ امام

مهم‏ترين اهداف آمريكا از تحريك عراق براى آغاز جنگ تحميلى

مرحله‏ى چهارم- حاكميّت كامل نيروهاى خطّ امام

دهه‏ى دوم انقلاب

بازنگرى قانون اساسى

دهه‏ى سوم انقلاب

عملكرد مجلس ششم

عبور موفقيت آميزاز بحران ها با درایت ولی فقیه

فصل هشتم

مقايسه انقلاب اسلامى با انقلاب‏هاى فرانسه و روسيه

مقايسه سه بُعد

شرايط اقتصادى

شرايط نظامى و حمايت بين‏المللى

شرايط سياسى و اجتماعى

رهبرى

ايدئولوژى

فصل نهم

آسيب‏شناسى انقلاب اسلامى

الف) آسيب‏شناسى فرهنگى و اجتماعى

ب) آسيب‏شناسى سياسى

ج) آسيب‏شناسى اقتصادىاین فایل با فرمت پاورپوینت در 173 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.