توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل طراحی و معماری ساختمان شرکت بیمه مدیبانک استرالیا

 

اصلی ترین خصوصیات معماری ساختمان ، استفاده از یک سری پله های و رمپ ها می باشد که دور ساختمان می چرخد و طبقات را به هم مرتبط می نملید. استفاده کردن  از ترکیب رنگی به عنوان کمک و شکل خمیده پله ها دیدی انتزاعی و بصری...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ویژگی های معماری
  • ریزفضاها
  • بررسی فضای سبز
  • و...