توضیحات کامل :

پاورپوینت نانو تکنولوژی و کاربرد آن در عمران

 

چکیده
با توجه به رشد سریع تحقیقات علمی و عملی علوم و فنون نانو در کلیه علوم و صنایع توجه بسیاری کمی به کاربردهای این پدیده در صنعت ساختمان و بطور عام در ساخت و ساز شده است. ولی اخیرا با توجه به تقویت کننده ها و استحکام دهنده های نانویی در مصالح ساخت و ساز، موج جدیدی با شتاب فزاینده ای صنعت ساخت و سازومهندسی عمران را در برگرفته است. کربن نانوتیوب ها، استوانه های تو خالی از تک ورقه های گرافیتی هستند که به شکل استوانه پیچیده شده اند، این مواد دارای خواص ساختاری مکانیکی و الکتریکی فوق العاده ای هستند که ناشی از خواص ویژه پیوندهای کربنی و تقارن استوانه ای آنهاست.


فهرست :
چکیده
مقدمه
روش‌های تولید نانوتیوپ (CNT)
خواص CNT
کاربردهای CNT
کاربردهای کربن نانوتیوب ها در صنعت ساختمان
سیمان و کربن نانو تیوب‌ها
بحث و نتیجه گیری