توضیحات کامل :

پاورپوینت حفاظت پرتویی در رادیوگرافی دهان و دندان ، در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش.

 

بخشی از متن:
هدف از انجام رادیوگرافی دندان فراهم آوردن اطلاعات تشخیصی مفید می باشد در حالی که قرار گرفتن در معرض اشعه برای بیمار و کارکنان به حد اقل برسد.
رادیولوژی دیجیتال در سال 1987 به دنداپزشکی معرفی شد. این فناوری رفته رفته مقبولیت خودش را بدست آورد تا جایی که در سال 2005 بیش از 22 درصد دندانپزشکان از رادیولوژی دیجیتال استفاده می کردند.
همانند سایر دستگاه های رادیولوژی قدیمی که حاوی یک تیوب اشعه x بودند ، در بیشتر دستگاه های رادیولوژی دیجیتال نیز از همان تیوب استفاده می شود .
و...


فهرست مطالب:
هدف
رادیوگرافی دیجیتال در دندانپزشکی
منبع تابش
برنامه و مقررات حفاظت برابر اشعه
درخواست رادیوگرافی دندان
موقعیت اپراتور
فیلم بج برای پرسنل
ساختمان (پوشش) تیوب اشعه ایکس
دستگاه پانورکس
فیلتراسیون
جدول تکنیک ها
تیروئید
روپوش سربی و شیلدها
کولیماتورها
مخروط ها
سرعت دستگاه

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 26 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.