توضیحات کامل :

توضیحات:
فایل پاورپوینت نظریه زبانها و ماشینها ، در حجم 228 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از متن:
تابع f: تشکیل شده از یک متغیر با قاعده و قانون می باشد که به ازاء یک مقدار x ، مقدار منحصر به فردی را به f(x) نسبت می دهد.
نمودار یک تابع: مجموعه ای است از کلیه زوجهای مرتب که بوسیله تابع تعیین می شوند.
دامنه یک تابع: مجموعه مقادیری است که تابع به ازاء آنها تعریف می شود

گراف جهت دار: اگر هر لبه گراف دارای جهت باشد به آن گراف جهت دار(digraph)می گویند.

گراف وزن دار: اگر به لبه ها مقادیری تخصیص یافته باشدبه آن مقادیر وزن و به آن گراف،گراف وزن دار می گوییم.

مسیر(path): در یک گراف جهت داربه دنباله ای از گره ها که بین هر گره و گره بعدی یک لبه وجود داشته باشد گفته می شود.
و...


فهرست مطالب:
فصل اول: ریاضیات مقدماتی

فصل دوم: زبان ها

فصل سوم: گرامرهای مستقل از متن

فصل چهارم: مقدمه ای بر پارسر ها

فصل پنجم: فرم های نرمال

فصل ششم: آتاماتای متناهی

فصل هفتم : زبانها و مجموعه های با قاعده

فصل هشتم: آتاماتای Pushdown

فصل نهم:ماشینهای تورینگ

فصل دهم:طبقه بندی شومسکی


این فایل با فرمت پاورپوینت در 228 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.