توضیحات کامل :

پاورپوینت رسم نقشه جغرافیایی ، در حجم 56 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از متن:
نقشه چیست؟
تصویر افقی قسمتی از زمین با مقیاس معین نقشه گفته می شود.

یافتن نقاط روی زمین:
تعریف قطب های جغرافیایی:دو نقطه ای که در بالا و پایین ،زمین حول آن می چرخد قطب های جغرافیایی گفته می شود.

خط استوا چیست؟
خطی است فرضی که زمین را به دو نیمکره مساوی شمال و جنوب تقسیم می کند.

دو مبدا تعیین مختصات در کره زمین:
1-استوا
2-نصف النهار مبدا (گرینویچ)
و...

فهرست مطالب:
نقشه چیست؟
یافتن نقاط روی زمین
مدار
عرض جغرافیایی
نصف النهار
طول جغرافیایی
بررسی زمان
نقشه های توپوگرافی
مقیاس ترسیمی
علائم قرار دادی نقشه
رنگ نقشه ها
منحنی میزان
نقشه خوانی
جهت
مسافت
نحوه تعیین ارتفاع در نقشه
تعیین مقدار شیب سطح زمین
رسم نیم رخ توپوگرافی
نقشه های زمین شناسی
تهیه نقشه های زمین شناسی
عوامل مهم در تفسیر نقشه های زمین شناسی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 56 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.