توضیحات کامل :

پاورپوینت ویژگی های جمعیت ایران ، در حجم 35 اسلاید قابل ویرایش.

 

 

بخشی از متن:

رشدطبیعی جمعیت:

یکی از مباحث مهم جمعیت، بررسی میزان افزایش و کاهش جمعیت هر کشور است.

 متخصصان برای دستیابی به میزان افزایش و کاهش جمعیت، رشدطبیعی جمعیت را اندازه گیری می کنند.

برای اندازه گیری رشد طبیعی جمعیت، میزان موالید ومرگ ومیر را در یک سال مشخص از هم کم، و برتعدادکل جمعیت تقسیم، و سپس آن را به درصد بیان می کنند.

و...

 

 

فهرست مطالب:

پراکندگی جمعیت درایران

رشد جمعیت(رشد طبیعی ورشد مطلق جمعیت)

ساختمان جمعیت(هرم سنی جمعیت و...)

سیاست های جمعیتی

مهاجرت

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 35 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.