توضیحات کامل :

پاورپوینت قدرت ملی و منطقه خلیج فارس ، در حجم 108 اسلاید قابل ویرایش.

 

بخشی از متن:

قدرت امری نسبی است نه مطلق.هر حكومتی كه دایره نفوذش از مرزهای خود و منطقه ای كه در آن واقع است ،فراتر رود ،نسبت به حكومت های دیگر قدرت بیشتر دارد.

 

بازتاب قدرت :

1-حاكمیت ملی(توانایی حكومت ها برای رسیدن به نتایج مطلوب در امور داخلی)

 

2-سیاست خارجی(روابط خارجی با سایر كشورها)

 

 

عوامل موثر بر قدرت ملی:

1-قدرت ناشی از ساختار جغرافیایی

2-قدرت سازمان دهی و مدیریت كشور

3-قدرت ناشی از روابط خارجی

4-قدرت اقتصادی

5-قدرت نظامی

6-قدرت جمعیتی

 

عوامل مهم درقدرت ناشی از ساختار جغرافیایی :

1-وسعت

2-شكل سرزمین

3-موقعیت

4-وضع ناهمواری

و...

 

 

فهرست مطالب:

قدرت چیست؟

بازتاب قدرت

عوامل موثر بر قدرت ملی

عوامل مهم درقدرت ناشی از ساختار جغرافیایی 

وسعت

شكل سرزمین

موقع جغرافیایی

منطقه خلیج فارس:یك ناحیه سیاسی در قلب جهان اسلام

خلیج فارس كهن تر از تاریخ

حضور مداخله جویان و استعمارگران

منابع انرژی

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 108 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.