توضیحات کامل :

پاورپوینت زمین شناسی ساختاری ، در حجم 101 اسلاید قابل ویرایش (همراه با تصاویر در هر بخش).

 

در این فایل به بررسی وتحلیل زمین شناسی ساختاری(Structural Geology)

بطور کامل پرداخته شده است.

 

 

فهرست مطالب:

لایه بندی

ساخت های داخلی

امتداد و شیب (صفحه)

استرونت و تصاویر کروی

تصاویر صفحه و خط 

لایه امتداد و شیب ظاهری

مشخصات لایه

 لغزش (slip) کلی، شیبی و امتدادی

وضعیت نسبی گسله و طبقات در حالت های مختلف

پدیده های روراندگی

بالا راندگی و پایین افتادگی

تورق سطح محوری (شیستوزیته)

تعیین دامنه های عادی از برگشته با استفاده از فولیاسیون

دگرشیبی و ناپیوستگی ها

تکامل گنبدهای نمکی

ژئوسنکلینها 

مراحل ژئوسنکلین

تکتونیک صفحه ای

دلایل تاٌئید نظریه تکتونیک صفحه ای

علت حرکت صفحات لیتوسفر

 

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 101 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.