توضیحات کامل :

 

توضیحات:
فایل پاورپوینت آموزش مقدماتی پاورپوینت،در حجم 28 اسلاید قابل ویرایش.
در این فایل آموزش مقدماتی پاورپوینت بصورت کامل آورده شده است.
فهرست مطالب:
1-(باز کردن پاورپوینت)
2-(آشنایی با پاورپوینت و معنی آن)
3-(سر برگ insert)
4-(سربرگ design)
5-(سربرگ transitions)
6-(سربرگ animations)
7-(سربرگ slide show)
8_(سربرگ review)
9-(سربرگ view)
این فایل با فرمت پاورپوینت در 28 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

پاورپوینت آموزش مقدماتی پاورپوینت

فایل پاورپوینت آموزش مقدماتی پاورپوینت،در حجم 28 اسلاید قابل ویرایش.

 

در این فایل آموزش مقدماتی پاورپوینت بصورت کامل آورده شده است.

 

فهرست مطالب:

1-(باز کردن پاورپوینت)

2-(آشنایی با پاورپوینت و معنی آن)

3-(سر برگ insert)

4-(سربرگ design)

5-(سربرگ transitions)

6-(سربرگ animations)

7-(سربرگ slide show)

8_(سربرگ review)

9-(سربرگ view)

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 28 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.