توضیحات کامل :

 

توضیحات:
 فایل پاورپوینت سنجنده های ماهواره ای،در حجم 90 اسلاید لاتین و قابل ویرایش.
در این فایل به بررسی سنجنده های ماهواره ای بصورت لاتین پرداخته شده است.
فهرست مطالب:
سنجنده های ماهواره ای نوری
ماهواره ها و سنجنده های هواشناسی
ماهواره ها و سنجنده های کاربرد زمینی
ماهواره ها و سنجنده های مشاهده کننده اقیانوسی
سنجنده های ماهواره ای راداری
سایر سنجنده های ماهواره ای
این فایل با فرمت پاورپوینت در 90 اسلاید قابل ویرایش و لاتین تهیه شده است.

پاورپوینت سنجنده های ماهواره ای

 فایل پاورپوینت سنجنده های ماهواره ای،در حجم 90 اسلاید لاتین و قابل ویرایش.

 

 

در این فایل به بررسی سنجنده های ماهواره ای بصورت لاتین پرداخته شده است.

 

فهرست مطالب:

سنجنده های ماهواره ای نوری

ماهواره ها و سنجنده های هواشناسی

ماهواره ها و سنجنده های کاربرد زمینی

ماهواره ها و سنجنده های مشاهده کننده اقیانوسی

سنجنده های ماهواره ای راداری

سایر سنجنده های ماهواره ای

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 90 اسلاید قابل ویرایش و لاتین تهیه شده است.