توضیحات کامل :

نمونه سوالات ارشد زمین شناسی-زیست محیطی2

جزوه نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد  پیام نور زمین شناسی-زیست محیطی(2 ) 

دروس

1زمین شناسیاقتصادی 

2ترمودینامک 

  3- GIS  

4-پترولوژی سنگ های اذین 

5-ژئو شیمی پیشرفته

 

نوع فایل:Pdf

سایز: 310 KB 

 تعداد صفحه:12