توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی معماری گنبد ایرانی و جایگاه آن در معماری اسلامی

 

پاورپوینت بررسی معماری گنبد ایرانی و جایگاه آن در معماری اسلامی دارای 94 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است. این فایل به گونه ای درست شده ؛ که می توان قالب آن را به دلخواه تغییرداد واین پاورپوینت برای دانشجویان رشته معماری کاربرد دارد.از این رو در ادامه ابتدا فهرست مطالب ؛ سپس مختصری از متن این پاورپوینت ودر پایان پیش نمایشی از اسلایدهای این پاورپوینت قرار داده شده است.

پاورپوینت بررسی معماری گنبد ایرانی و جایگاه آن در معماری اسلامی؛ 94 اسلاید؛ قابل ویرایش؛ شامل :

 • مقدمه
 • تاریخچه
 • تعریف گنبد
 • ویژگی ها گنبد
 • پوشش دهانه های وسیع بدون ستون
 • امکان ساخت با مصالح بنایی
 • مفهوم نمادین و معنوی
 • فرم های قوسی از دیدگاه ایستایی
 • رفتارسازه ای گنبدها
 • رفتار غشایی در گنبد
 • تنش های خمشی گنبد
 • اجزا گنبد
 • فلسفه وجودی گنبد
 • طرز ساخت گنبد
 • ساختار گنبد های ایران
 • انواع پوسته های آهیانه
 • ۱ـ پوسته خاگی
 • ۲ ـ پوشش چیله ـ چیلو ـ سیلو
 • ۳ ـ پوشش بَستو ( بَستو ـ کوزه )
 • ۴ ـ پوشش سَبویی
 • مصالح
 •  انواع گنبدها
 • انواع گنبد براساس شکل و حجم از نظر دکتر پیرنیا
 • گنبد نار
 • انواع گنبدهای نار عبارتند از
 • ناری ساده
 • گنبد ناری دالبری
 • گنبد آمیزه ای
 • وگنبد رک
 • نه گنبد سبوی
 •  انواع گنبد بر اساس فن ساخت
 • سازه گنبد
 • گنبد از لحاظ شکل گیری هر واحد
 • تقسیم بندی گنبد
 • چپیره
 • انواع دگوشه سازی
 • های آنترمبه = سرمبه = سلمبه
 •  گنبد فیلپوش
 • ترمبه پتگین = پتکین patkin
 •  پتکانه
 •  شکنج = چین و چروک
 • طاق بندی یا طاق بست
 • كاربندی یا كاربست
 • طرز چیدن مصالح گنبد
 • طرز ساختن گنبد
 • ویژگی سقف گنبدی نسبت به سقف های مسطح
 • نتیجه گیری
 • منابع

 

مختصری از متن:

گنبد سازی در ایران به ندرت روی زمینه مستطیل نزدیک به مربع هم اجرا شده است در این صورت مستطیل تبدیل به ۶ و ۱۲ و سپس بیضی نزدیک به دایره می شود و گنبد روی بیضی قرار می گیرد . به این نوع گنبد که مقطع افقی آن به جای دایره بیضی است کمبیزه گفته اند. از نمونه های این نوع گنبد با ته رنگ بیضی مسجد حاج رجبعلی تهران و امامزاده زید بن علی در ورامین قابل ذکرند...