توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل طراحی مغازه آبمیوه فروشی ، فروشگاه Down the rabbit hole

 

فضای داخلی این فروشگاه یک نیمکت همراه با تهویه هوا قرار دارد. این فضا برای استراحت و قرار دادن حیوانات خانگی نیز در نظر گرفته می شود. این پروژه مشارکتی به ایجاد یک محیط پایدار از جمله طرح های پایدار و سزاوار در این پروژه می پردازد...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • بررسی نما
  • ویژگی طراحی
  • بررسی فضای داخلی
  • مقطع
  • پلان
  • و...