توضیحات کامل :

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق قتل و انواع آن

 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 25

سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی صورت می گیرد. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی فلاسفه، در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد.

حقوقدانان نیز تعریف قضایی از قتل ارائه داده اند.

با وجودی که قتل در قوانین کیفری قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی ایران جرم قابل مجازات می باشد اما در قوانین تعریفی از قتل به میان نیامده است و فقط شرایط و مصادیق قتل مطرح شده است.

فقها قتل را به ازهاق نفس معصومه، مکافئه، عمداً، عدواناً تعریف کرده اند که با توجه به شرایطی که در تعریف قتل وجود دارد از قبیل معصومه، مکافتة، عمداً، عدواناً مشخص است که قتل نفس چه شرایطی باید داشته باشد.

حقوقدانان نیز تعریف قضایی از قتل ارائه داده اند، آن هم نه به تنهایی بلکه به ضمیمه قیودی نظیر عمدی، خطئی و شبه عمد.

در ترمینولوژی حقوق در تعریف قتل آمده است: قتل یعنی لطمه به حیات دیگری وارد ساختن(غیر از سقط جنین) خواه به واسطة عمل مادی و فیزیکی باشد و خواه به واسطة ترک فعل. مثل اینکه مادری به طفل شیرخواره خود که تحت حضانت اوست، شیر ندهد تا او بمیرد و به هر حال باید قصد داشته باشد، در غیر این صورت قتل غیر عمد صدق می کند. (لنگرودی، 1367، ص528)

در قسمت پایانی توضیحات انحرافی از تعریف قتل صورت گرفته است و توضیحات قتل را به سوی قتل عمدی سوق داده است زیرا سخن از قصد به میان آمده است.

به نظر ما در تعریف قتل می توان گفت: قتل عبارتست از سلب حیات انسان به وسیلة انسان دیگر بر خلاف مجوز قانونی.

با توجه به این تعریف با به کار بردن قید انسان زنده، کشتن سایر موجودات زنده از شمول عنوان قتل خارج می شود و با استفاده از عبارت انسان دیگر، خودکشی و مرگ، تخصصاً از دایرة شمول قتل خارج خواهند بود.

با استفاده از عبارت«بر خلاف مجوز قانونی» نیز کشتن انسانهایی که با مجوز قانونی صورت می گیرند نظیر اجرای حکم اعدام از شمول عنوان قتل خارج می شوند.

2-2- قتل نفس در شریعت اسلام

در اسلام احترام به انسان و تحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم.

«ولا تقتُلُوا النفس التّی حّرم الله الاّّ بالحقّ»( انعام 151 )

« و مَن یُقتَل مؤمناً متعمّداً فَجَزاءُ وهُ جهنّم خالداً فیها و غَضِبَ الله علیه و لَعَنَه و أعَدَّ لَهُ عذاباً عظیماً» (نساء 93)

« مَن قَتَلَ نفساَ بَغَیرِ نفسٍ أو فسادٍ فی الإرض فَکأَنّما قَتَلَ النّاسَ جمیعاً» (مائده32)

پیامبر اکرم(ص) فرمودند: همواره مؤمن از دین خود در گشایش است تا وقتی که خون حرامی را نریخته باشد و فرمود قاتل مؤمن از روی عمد، موفق به توبه نخواهد شد.(حرعاملی، 1414، ج29، ص462)

 

فهرست مطالب

پیشینه تحقیق

تعریف قتل

قتل نفس در شریعت اسلام

انواع قتل

قتل عمدی

تعریف های فقهی

تعریف های حقوقی

تعریف قانونی

عناصر تشکیل دهنده جرم

قتل شبه عمدی

تعریف های فقهی

تعریف های حقوقی

تعریف قانونی

قتل خطئی محض

تعریف های فقهی

تعریف های حقوقی

تعریف قانونی

فهرست منابع