توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها ۹ اسلاید

 

فهرست مطالب

اهمیت و نقش جنگل ها
زیست بوم چیست؟
علل و پیامد تخریب زیست بوم ها چیست
مزارع استعماری چیست
چرا جنگل های آمازون را ذخایر حیاتی جهان نامیده اند
پراکندگی و انواع جنگل ها و مراتع در ایران
انواع جنگل ها:
جنگل های نواحی نیمه مرطوب:
جنگل های نیمه خشک:
جنگل های حرا:
مرتع چیست
بهره برداری از جنگل ها و مراتع
مهم ترین عوامل تخریب جنگل ها و مراتع کشور :

 

اهمیت و نقش جنگل ها

۱. میوه و ریشه و قارچ ها غذای عمده شی انسان ها را تشکیل میدهد.
2. درختان دی اکسید کربن که گاز گلخانه ای است را جذب میکنند.
3. جنگل دها گاز اکسیژن را که برای تنفس موجودات لازم است را تولید می کنند.
4. چوب درختان در ساختمان سازی > تولید وسایل چوبی و کاغذ مورد استفاده قرار میگیرد.
5. سایه ی درختان انسان را از گرمای شدید محافظت میکند.
6. جنگل پناهگاه و زیستگاه جانوران است.................