توضیحات کامل :

پاورپوینت طرح مرمت و احیای مدرسه عمادیه گرگان

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 152

 

درمیان آثارمعماری اسلامی ایران مدارس جایگاه ویژه ای دارند.هرچندنمونه های این بناها، از همه قرون گذشته باقی نمانده است. اما بررسی مصادیق باقی مانده نشان میدهد که مدارس همچون مساجدوآرامگاهها مورداحترام وتوجه خاص مردم بوده وهمواره دربرپایی وزیبایی هرچه بیشترآنها تلاش شده است.

به شهادت متون تاریخی درهمه ی دورانها مدارس بزرگ ومعتبری درشهرهای مختلف این سرزمین وجودداشته است امامتاسفانه آثارتاریخی به جای مانده، همه ی دورانها را در بر نمی گیرد.از جهت معماری بهترین آثار باقی مانده مدارس متعلق به دوران تیموریان ، صفویان و قاجاریان است.

در این میان مدارسی که در اقلیم گرم ومرطوب شمال شرق ایران واقع شده اند، به تناسب سایرنقاط ایران کمتر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اندو به دلیل شرایط اقلیمی و اجتماعی بیشتر در معرض آسیب جدی قرارداشته اند.این مسئله لزوم تحقیق بیشتر در این مورد را فراهم مینماید. برجستگی این پایان نامه نسبت به پژوهشهای قبلی در بکر بودن موضوع و همچنین ضرورت ارائه طرح های مرمتواحیاء برای این بنا است.

 

فهرست مطالب

 • مقدمه
 • موقعیت استانی بنا
 • اقلیم آب و هوایی
 • ناهمواری‌های استان
 • موقعیت شهری بنا
 • تاریخچه بنا
 • مدارس ایران از دیرباز تا کنون
 • اهمیت آموزش در ایران باستان
 • فضاهای معماری مدارس ایرانی
 • جایگاه مدرسه در محیط شهری
 • رابطه مدرسه و مسجد جامع
 • رابطه بازار و مدرسه
 • محلات مسکونی و مدرسه
 • میدان و مدرسه
 • ویزگی‌های معماری ابنیه در اقلیم معتدل مرطوب
 • موارد رعایت شده در معماری شهر گرگان
 • مدرسه عمادیه گرگان
 • موقعیت
 • تاریخچه
 • کاربری‌های مدرسه در طول عمر
 • مطالعات کالبدی
 • بررسی فضاهای اطراف مدرسه عمادیه گرگان از لحاظ کاربری
 • پوشش های منطقه
 • تحلیل معماری مدرسه عمادیه گرگان
 • پلان مدرسه
 • پلان همکف
 • پلان طبقه اول
 • پلان بام
 • دسترسی‌ها
 • نماها
 • تزئینات
 • آجرکاری
 • تحلیل پلان مدرسه عمادیه گرگان
 • ایوان‌ها
 • آسیب شناسی
 • عوامل موثر در تخریب بنای مدرسه عمادیه گرگان
 • مسئله تشخیص در بناهای تاریخی
 • آسیب شناسی بنا
 • طرح مرمت بنا
 • مروری بر مرمت انجام شده مدرسه عمادیه گرگان