توضیحات کامل :

پاورپوینت معرفی تجهیزات سیستم پیش بینی و هشدار سیل ، در حجم 45 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

 

بخشی از متن:
تعریف سیستم پیش بینی و هشدار سیل:جهت آگاه کردن مردم و مسئولین منطقه ای از خطر سیل و هشدار دادن به تمامی نقاط تحت پوشش .

مهمترین موارد و پارامترهای در برگیرنده این سیستم :
- بارندگی
- رودخانه و حریم آن
- اندازه گیریهای هیدرولوژیکی
- مدلهای هیدرولوژیکی
- یک سیستم ارتباطی جامع
- یک جامعه همراه با داوطلبان آن برای پیاده کردن سیستم مزبور

هدفهای سیستم پیش بینی سیل:
بهبود بخشیدن و نگهداری از یک سیستم ارتباطی موثر بین آژانس ها و افراد
آموزش همگانی برای عکس العمل در برابر پیش بینی و هشدار سیلهای ناگهانی
بهبود بخشیدن مدیریت سیلاب دشت
به حداقل رساندن زمان عکس العمل پس از انتشار هشدار سیل ناگهانی
و...

فهرست مطالب:
تعریف پیش بینی سیل و روش های آن
تجربیات جهانی سیستم های پیش بینی و هشدار سیل
معرفی تجهیزات و پیش بینی هشدار سیل
تعمیر و نگهداری

این فایل با فرمت پاورپوینت در 45 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مدیریت سیلاب دشت(60 اسلاید)