توضیحات کامل :

پاورپونت تحلیل موزه تاریخی یهودیان لهستان

 

این فایل شامل بخش های زیر می باشد

1.تاریخچه ساخت موزه

2.سال ساخت موزه

3.سایت پلان

4.پلان موزه

5.نماو مقطع موزه

6.تصاویری از فضاهای داخلیو خارجی موزه