توضیحات کامل :

پاورپوینت تكنيک های ارزيابی پوسچر ، در حجم 47 اسلاید قابل ویرایش.

 

بخشی از متن:
پوسچر هاي نامطلوب از مهم ترين ريسك فاكتورهاي MSDS مي باشد:
بر اساس مطالعات انجام شده ارتباط مستقيمي بين پوسچر هاي نامطلوب و علايم MSDS اثبات شده است .
در بسياري از شيوه هاي ارزيابي مواجهه با ريسك فاكتورهاي WMSDS پوسچر فرد هنگام كار موردمطالعه و بررسي قرار مي گيرد و بر اساس آن ميزان خطر تعيين و شيوه هاي بهبود شرايط كار ارائه مي شود.

پوسچر يا وضعيت بدن:
وضعيت قرارگيري سر،تنه و اعضاي بدن در فضا هنگام انجام كار
دو پوسچر استاندارد:
پوسچر ايستاده
پوسچر نشسته
و...


فهرست مطالب:
فاكتورهاي MSDS
پوسچر يا وضعيت بدن
روش هاي متداول ارزيابي مواجهه با MSDS
روش هاي مشاهده اي
روشهاي مستقيم
روش هاي خودگزارشي
OWAS
پوسچر كمر
پوسچر بازو
پوسچر پا
وزن بار
ارزيابي پوسچرهاي كدگذاري شده
تعيين اولويت اقدامات اصلاحي
تعيين اولويت اقدامات اصلاحي براي تركيب پوسچرها
RULA
REBA
QEC

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 47 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.