توضیحات کامل :

پاورپوینت گرمایش و سرمایش از کف ۳۰ اسلاید


فهرست مطالب

اهداف و ضرورت
انواع سیستم گرمایش از کف
گرمایش کفی چیست؟
کنترل سیستم توسط شیر های دستی
مزایای سیستم گرمایش کف
اجزاء
کاربرد
روش های اجرا
جزئیات اجراء کف
سرمایش در کف
تست سیستم
سامانه توزیع هوای زیر کف
تصاویر