توضیحات کامل :

پاسخ کلیه تمرینات درس اول پیام های آسمان پایه هفتمعنوان درس: بینای مهربان

تعداد ص: 2   فرمت: word قابل ویرایش

شامل:

1- جدول زیر را کامل کنید

2-خودت را امتحان کن