توضیحات کامل :

پاورپوینت معماری پارامتریک 26 اسلاید 

 

فهرست مطالب: 

مقدمه

مفهوم پارامتر

طراحی پارامتریک

فلسفه و نظریه های طراحی پارامتریک

بیانیه طراحی مقداری

معماری پارامتریک

معماری پارامتریک و گذر از اضول سنتی معماری

عرصه های کاربرد

چشم اندازها و آسیب ها

معماران پارامتریک

فرانک گری

گرگ لین

سانتیاگو کالاتراوا