توضیحات کامل :

پاورپوینت معماری پارامتریک 30 اسلاید 


فهرست مطالب: 

ریشه های تاریخی

تصاویر طراحی پارامتریک

تعاریف پارامتریسیزم

اشکالی از فرم پارامتریک

هندسه در معماری پارامتریک

ماکت طرح پارامتریک

طراحی پارامتریک چیست؟

روش نرم افزار های پرامتریک

منطق الگوریتمی فرآیند طراحی پارامتریک

معماری پارامتریک

فرایند طراحی خطی، پارامتریک و غیرخطی

نمونه ای از طراحی های غیرخطی دانشگاه پنسیلوانیا

عرصه های کاربرد

سیر تحول ابزارهای پردازش