توضیحات کامل :

پاورپوینت معماری زمینه گرا 56 اسلاید 


زمینه گرایی

مقیاس زمینه گرایی

طرح مساله

تولد معماری زمینه گرا

مدرنیسم و زمینه گرایی 

اقدام در بافتهای تاریخی اروپا

اهداف معماری زمینه گرا

راهبردهای تصمیم سازی و طراحی زمینه گرا

راهبردهای برنامه دهی وطراحی 

فرآیند برنامه دهی موضوع محور

تصمیم سازی در خصوص راهبردهای کلان و خرد طراحی

راهبردهای طراحی معماری 

معیارهای طراحی و  ارزیابی طرح  قبل از اجرا

درسهایی برای طراحی معماری زمینه گرا 

روشهای عمومی زمینه گرایی

هماهنگی با زمینه تاریخی

جداگزینی و جداسازی

غیر قابل رویت

سادگی و غلبۀ توده در فرم (تضاد و تباین)

تلفیق تدریجی حجم و نما

نقاشی بر روی دیوار بنای شهری (نقاشی دیواری)

استتار: با درختان

استتار: ساختن در زیر زمین

استتار: با آینه

استتار با پوسته خارجی نما

انتخاب ساختار سازه ای مناسب