توضیحات کامل :

پاورپوینت بتن اسفنجی 35 اسلاید


مقدمه

با توجه به اهمیت و نقش بتن به عنوان یك ماده مهم و استراتژیك در ساخت و  سازهای جوامع بشری و یك عامل بسیار مؤثر در سازه ‌های بتنی جهان، انجمن سیمان پرتلند تحقیقاتی را به منظور استفاده بتن در دیگر پروژه ها آغاز نموده است  و توانسته اند پس از آزمایشات بسیار به نوع دیگری از بتن سبک به نام بتن  اسفنجی (بتن تراوا) دست یابند.