توضیحات کامل :

پاورپوینت معماری و نهضت باروک 23 اسلاید 


فهرست مطالب: 

اومانیسم

رنسانس ( احیاء تجدید)

باروك چیست؟

اندیشه رنسانس

كلاسیسم

تاریخچه كلاسیسم

معماری باروک

جهان بینی جنبش باروک

آثار معماری باروک

کلیسای جامع Saint Paul – لندن

اقامتگاه شونبرون

قصر کارلسروهه

جمع بندی

 منابع