توضیحات کامل :

پاورپوینت سیستم ساختمانی سازه های کابلی  27 اسلاید


فهرست مطالب:

 —سازه های کابلی
—ویژگی های سازه ای کابل ها
—تاثیر فرم وشکل سازه در معماری
—ابعاد تحت پوشش این نوع سازه
—مواد و مصالح اصلی
—شرایط توسعه آتی
—زمان بهره برداری سازه
—سازگاری با شرایط اقلیمی
—دوام و طول عمر
—سازه معلق با فرمهای منحنی طنابی
—منحنی دارای یک انحنا
—کابل مضاعف
—منحنی مضاعف
—اجرای پل های کابلی
—پــل کابلــی
—تاریخچه پل کابلی
—پل کابلی و نحوه عملکرد آن
—طبقه بندی پل های کابلی
—مزایای و تفاوت های پل کابلی
—مهار کابلی چگونه کار می کند؟
—پل
—سازه های کابلی
—پل های معلق
—منابع