توضیحات کامل :

پاورپوینت ارتقای سلامت و آموزش بهداشت

 

سر فصلها و عناوین بحث

 

  1. عوامل موثر بر سلامتی (تعیین كننده های سلامتی)
  2. تعریف، مفاهیم و اصول ارتقای سلامت
  3. راهبرد های اساسی ارتقای سلامت
  4. اجزای ارتقای سلامت
  5. 5 اولویت اقدام ارتقای سلامت (طبق منشور اوتاوا)
  6. اهمیت، تاریخچه و تعاریف آموزش سلامت
  7. مراحل طراحی آموزش سلامت(شناسایی محیط، نیازسنجی، طراحی یک مداخله آموزشی، اجرای مداخله آموزشی، ارزشیابی و تولید اطلاعات)
  8. شرح وظایف آموزش دهندگان سلامت
  9. شرح وظایف پزشك، مراکز بهداشتی- درمانی و خانه های بهداشت در برنامه های آموزش سلامت