توضیحات کامل :

پاورپوینت انرژی زمین گرمایی

 

فهرست:

مقدمه
اولین نیروگاه های زمین گرمایی
انواع منابع انرژی زمین گرمایی
انرژی هیدروترمال
لایه های تحت فشار
تخته سنگ های خشک و داغ
توده های مذاب
استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی درایران
انواع نیروگاههای زمین گرمایی
نیروگاههای بخار خشک
نیروگاههای بخار انبساط آنی

و …

————-
چکیده ای از مقدمه آغازین ” پاورپوینت انرژی زمین گرمایی‎‎‎ ” بدین شرح است:

انرژی زمین گرمایی انرژی تجدید پذیری میباشد و از حرارت قابل استخراج ناشی از گرمای توده های مذاب و تخریب مواد رادیواکتیو موجود در اعماق زمین بدست می آید.این منبع انرژی برخلاف انرژیهای تجدید پذیر دیگر مانند:خورشیدی،بادی،امواج و….، یک منشاء انرژی پیوسته می باشد.درقدیم از آن برای مداوای امراض،پخت وپز،گرمایش محیط و…..استفاده میشد. در قدیم اغلب بصورت چشمه های طبیعی آب گرم و بخار داغ به سطح زمین می آمدند.

اولین استفاده های مکانیکی از انرژی زمین گرمایی در سال ۱۸۹۷ در لادرلو در ایتالیا صورت گرفت.که ظرفیت آن در سال ۱۹۱۴ به۵/۸ مگا وات و در سال ۱۹۴۴ به ۱۲۷ رسید. در اواخر جنگ جهانی دوم این نیروگاه تخریب شد. ولی پس از جنگ دوباره بازسازی شد و در سال ۱۹۸۱ به تولید ۳۶۰ مگا وات رسید.درسال ۱۹۵۸ دومین نیروگاه دروایراکی نیوزلند ساخته شد.درسال ۱۹۶۷ منابع گیزرز کالیفرنیا در آمریکا و پس از آن برخی منابع هیدروترمال از نوع مایع در ژاپن و نیوزلند گسترش یافت. در سال  ۱۹۶۷ میزان برق تولیدی از این انرژی به ۱۳۲۵مگاوات رسید. تا سال ۱۹۹۵ از این انرژی در سطح دنیا حدود ۹۰۰۰ مگا وات برق و بیش از ۱۱۰۰۰ مگا وات انرژی حرارتی برای مصارف مختلف تولید میگردید.