توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی روند تصادفی (Stochastic process)،در حجم 28 اسلاید قابل ویرایش.

 

بخشی از متن:

فرآیند مارکوف:

یک فرآیند استوکستیک مجموعه ای از متغیر های تصادفی X(t) است که اندیس t اغلب پارامترفرآیند یا زمان بوده و X(t) را به عنوان وضعیت فرآیند (حالت سیستم) استوکستیک در زمان t میدانند. 

مثال: 

X(t): کل افرادی که تا زمان t وارد بانک شده اند یا کل افرادی که در لحظه ی t وارد بانک شده اند.

 t گسسته:استوکستیک گسسته 

tپیوسته:استوکستیک پیوسته

 

ماتریس استوکستیک:

ماتریس مربعی است که هر سطر آن از یک بردار احتمال تشکیل شده باشد و مجموع عناصر هر سطر آن برابر یک باشد.

نکته: نتیجه ی ضرب دو ماتریس احتمال، یک ماتریس احتمال است.

 و...

 

 

فهرست مطالب:

فرآیند مارکوف

بردار احتمال

ماتریس استوکستیک

نظریه مارکوف

ماتریس انتقال یک مرحله ای

معادلات چاپمن کولموگروف

طبقه بندی وضعیت ها

وضعیت قابل دسترس

وضعیت مرتبط

وضعیت جاذب

وضعیت گذار و برگشت پذیر

وضعیت برگشت پذیر دوره ای

وضعیت ارگودیک

مارکوف زمان پیوسته

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت  در 28 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.