توضیحات کامل :

پاورپوینت ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا ، در حجم 42 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از متن:
جغرافیاچیست؟
انسان همواره خود را به چه چیزی وابسته می داند؟
انسان همواره خود را به سیاره زمین وابسته می داند.او در شناسایی های مکانی خود مردم را با سنت ها و آداب و رسوم و فرهنگ شان،کوه ها،دره ها،گیاهان وحیوانات خاص و ....دخالت می دهد.
عمرجغرافیا چقدر است؟
عمر جغرافیا برابر با عمر انسان است.
علم جغرافیا چگونه به وجود آمد؟
وقتی که انسان در زمین ظاهر شد و برای راهیابی به بخش های مجاور ،از رودها عبور کرد،یا زمینی را برای زندگی انتخاب کرد،یا بخشی را برای کشت از دیگر بخش ها مجزا ساخت ،علم جغرافیا به وجود آمد.
ویژگی مطالعه محیط پیرامون خودتوسط انسان:
انسان در مطالعه محیط پیرامون خود بسیارکنجکاو است و دائما می کوشد که بر آگاهی های خود نسبت به افق های دوردست بیفزاید و تفاوت های مکانی آن ها را با محیط مسکونی خویس دریابد و با تشابهات یا تفاوت های آنها آشنا گردد.
و...

فهرست مطالب:
جغرافیا چیست؟
تعریف علم جغرافیا
نقش مسلمانات در گسترش دانش جغرافیا
جغرافی دانان مسلمان
علل تحول و تکامل رویکرد در جغرافیا پس از جنگ جهانی دوم
شاخه های گوناگون جغرافیا
تفاوت بین هواشناسی و آب و هوا شناسی
تفاوت علوم سیاسی با جغرافیای سیاسی
ارتباط بین فنون جغرافیایی با رشته های آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات
اهداف آموزش جغرافیا
شیوه های شناخت جغرافیایی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 42 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.