گاهی اوقات نیاز است فرم ما از نظر اندازه پیرو یک الگو باشد و کاربر نتواند خارج از محدوده این فرم را تغییر اندازه دهد، راهی که پیشنهاد می شود، استفاده از Windows Messages تابع WM_GetMinMaxInfo میباشد
دسته بندی کامپیوتر
بازدید ها 21
فرمت فایل ppt
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33
قیمت: 5,000 تومان
پاورپوینت ترفند ها در دلفی

فروشنده فایل

کد کاربری 4010
کاربر

پاورپوینت ترفند ها در دلفی

 

چکیده:

محدود کردن اندازه فرم در دلفی

گاهی اوقات نیاز است فرم ما از نظر اندازه پیرو یک الگو باشد و کاربر نتواند خارج از محدوده این فرم را تغییر اندازه دهد، راهی که پیشنهاد می شود، استفاده از Windows Messages تابع WM_GetMinMaxInfo میباشد.

unit MinMax;

interface

uses

  SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls,

Dialogs Forms,;

type

  TForm1 = class(TForm)

  private

    { Private declarations }

    procedure WMGetMinMaxInfo(var MSG: Tmessage); message WM_GetMinMaxInfo;

  public

    { Public declarations }

  end;

var

 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.WMGetMinMaxInfo(var MSG: Tmessage);

Begin

  inherited;

  with PMinMaxInfo(MSG.lparam)^ do

  begin

    with ptMinTrackSize do

    begin

      X := 300;

      Y := 150;

    end;

with ptMaxTrackSize do

    begin

      X := 350;

      Y := 250;

    end;

  end;

end;

end.

چگونه تمامی رویدادهای یك شیء را در زمان اجرا به Nil تنظیم ‌كنیم؟

روشی را جهت اینكه تمامی رویدادهای یك شیء تعریف شده در دلفی را در زمان اجرا به Nil تنظیم كنید برای شما بازگو می‌كنیم. شما می‌توانید از RTTIها جهت رسیدن به اهداف خود استفاده كنید اما فقط برای زمان طراحی و اجرا و این امكان برای رویدادها وجود ندارد. استفاده از RTTI، تا حدودی پیچیده است بنابراین من رویه‌ای را برای نسبت دادن Nil به یك شیء موجود در زمان اجرای یك برنامه در دلفی آورده‌ام كه نحوه انجام این كار را به شما نشان می‌دهد.

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
پاورپوینت بهینه سازی موتورهای جستجو ،SEO
پاورپوینت بهینه سازی موتورهای جستجو ،SEO

پاورپوینت مادر برد (Mother Board)
پاورپوینت مادر برد (Mother Board)

دانلود پروژه شبیه سازی شبکه های کامپیوتری
دانلود پروژه شبیه سازی شبکه های کامپیوتری

پاورپوینت سئو چیست؟
پاورپوینت سئو چیست؟

دانلود تحقیق و مقاله پیرامون پروتکل TCP/IP
دانلود تحقیق و مقاله پیرامون پروتکل TCP/IP

استفاده از روشهای داده کاوی برای پیش بینی سطح خسارت مشتریان بیمه بدنه اتومبیل
استفاده از روشهای داده کاوی برای پیش بینی سطح خسارت مشتریان بیمه بدنه اتومبیل

پاورپوینت مدیریت و پیکربندی تجهیزات شبکه
پاورپوینت مدیریت و پیکربندی تجهیزات شبکه

پاورپوینت اینترنت چیست؟
پاورپوینت اینترنت چیست؟

دانلود گزارش کارآموزی در موسسات فرض الحسنه
دانلود گزارش کارآموزی در موسسات فرض الحسنه

بررسی کاربرد عامل و سیستمهای چندعامله در داده کاوی
بررسی کاربرد عامل و سیستمهای چندعامله در داده کاوی

پاورپوینت اینترنت اشیا
پاورپوینت اینترنت اشیا

پاورپوینت سیستم های عامل
پاورپوینت سیستم های عامل

پاورپوینت آموزش فشرده سازی تصویر
پاورپوینت آموزش فشرده سازی تصویر

پاورپوینت آموزش Free Hand
پاورپوینت آموزش Free Hand

اصول و مبانی سیستمهای خبره
اصول و مبانی سیستمهای خبره

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل ناب

بالا