توضیحات کامل :

پاورپوینت کلیات بهداشت ، در حجم 106 اسلاید قابل ویرایش.

 

 

بخشی از متن:

تعریف اولیه بهداشت:

پیشگیری از شیوع بیماریها

 

تعریف امروزی بهداشت:

رفاه کامل فیزیکی، اجتماعی و روحی و نه فقط عدم وجود بیماری

 

عوامل مضر محیطی:

1- عوامل طبیعی

2- عوامل انسانی

 

انواع مخاطرات محیطی:

عوامل عفونی

محرکها

عوامل فیبروتیک دستگاه تنفسی

مواجه با مواد خفه کننده

مواجه با مواد آلرژن

مواجه با مواد سموم متابولیک

عوامل فیزیکی

عوامل روانی

مواجه با عوامل موتاژن

مواجه با عوامل تراتوژن

مواجه با عوامل سرطانزا

و...

 

فهرست مطالب:

تعریف بهداشت

عوامل مضر محیطی

انواع مخاطرات محیطی

محرک ها

محرکهای پوستی

محرکهای تنفسی

عوامل فیبروتیک دستگاه تنفسی

سموم متابولیک

عوامل فیزیکی

عوامل روانی

عوامل موتاژن

عوامل تراتوژن

سرطانزاها

دفع

ذخیره سازی

سینرژیسم

وجود ذرات در هوا

پیش برنده

ورود آلاینده ها به محیط

تماس مستقیم با منبع آلودگی

دفع مستقیم مواد در آب یا هوا

پرکردن نامناسب اراضی

انتشار آلاینده ها در اثر پرکردن نامناسب

تلنبار کردن

چقدر از یک ماده شیمیایی زیان آور است

انفجار اتمی عامل پراکنش عوامل خطرناک

د.د.ت یکی از عوامل مرگ بار

پلی کلرو بی فنیل ها

مفهوم اجتماعی مواد شیمیایی

نفت و محیط زیست

مخاطرات اتیلن

مسمومیت با اتیلن

رواج مواد شیمیایی

آلودگی آب‌ها

گردش آب در طبیعت

وضعیت آب در دنیا

منابع آلودگی آب ها

ناخالصی‌های آب

مواد معلق در آب

مواد محلول در آب

گازهای محلول در آب

نمک های محلول

سازمانهای مسئول کیفیت آب

استانداردهای آب

ویژگی های کیفی آب

ویژگی های فیزیکی

جامدات معلق

کدورت

واحدهای اندازه گیری کدورت

رنگ آب

واحد رنگ در آب

چند نمونه از دستگاههای رنگ سنجی

طعم و بو

دما

ویژگی های شیمیایی آب

آب حلال خوبی است

فلوراید

فلوروزیس

کلراید

ورود کلراید به آب

سولفات

فسفات

پدیده شکوفایی جلبک

آثار رشد شدید جلبکها در اثر ورود ترکیباتی چون فسفات ها

کمبود فسفر

مقدار استاندارد برداشت فسفر

نیترات

چرخه نیتروژن

بیماری کودک آبی

فلزات

سدیم

بیماری ناشی از سدیم

کلسیم

بیماریهای ناشی از کلسیم

تاثیر کلسیم بر کیفیت آب

منیزیم

بیماریهای ناشی از منیزیم

آهن و منگنز

مشکلات استفاده از آبهای آهن دار

بیماریهای ناشی از آهن

مشکلات منگنز

بیماریهای ناشی از منگنز

استاندارد منگنز در آب

فلزات سنگین

انباشت فلزات سنگین درهرم غذایی

ویژگی های بیولوژیکی آب

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 106 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.