توضیحات کامل :

پاورپوینت ورود به فضاهای محصور ، در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از متن:
تعریف فضاهای محصور:
فضا به اندازه كافی بزرگ نباشد كه فرد بتواند وارد شود و كار انجام دهد

فضایی كه محدودیت برای ورود و خروج دارد یا به عبارت دیگر خارج شدن در شرایط اضطراری مشكل می باشد

دارای تهویه نامناسب میباشد

فضایی كه برای كار مداوم انسان طراحی نشده است.


انواع فضاهای محصور:
بویلر و فرنِسها
سامپ ها
منهول
وسل ها
خطوط لوله
محلهای گود برداری شده
تانک ها
درام ها
پیت ها
کمپرسورها


فهرست مطالب:
استانداردها
تعریف فضاهای محصور
انواع فضاهای محصور
خطرات فضاهای محصور
خطرات كمبود و افزایش اكسیِژن
اتمسفر قابل اشتعال
اتمسفر سمی
خطرات فیزیكی
خطرات دما
خطرات غرق شدن
خطرات الكتریكی
خطرات صدا
موارد مورد نیاز برای مجوز كار
جداسازی مكانیكی والكتریكی
نگهبان نجات
تهویه
تست گاز
گازهای سمی


این فایل با فرمت پاورپوینت در 27 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.