توضیحات کامل :

پاورپوینت خلاقیت (آشنایی با تکنیک های آن) ،در حجم 69 اسلاید قابل ویرایش


بخشی از متن:
مفهوم خلاقیت:
تولید ایده های نو

توانایی ارائه راه حل جدید برای حل مسائل

طی كردن راهی تازه یا پیمودن یك راه طی شده قبلی به روشی نوین

فرایند یافتن راه‌های جدید برای انجام دادن بهتر كارها

به كارگیری توانائیهای ذهنی برای ایجاد یك فكر یا مفهوم جدید

بازی بسکتبال توسط اسمیت- 2.8 متری- سبد مخصوص جمع آوری گلابی – بریدن انتهای سبدها

خلاقیت بریدن تورهای ذهنی


تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی:
خلاقیت یعنی ارائه فكر و طرح نوین برای بهبود و ارتقاء كمیت یا كیفیت فعالیت‌های سازمان

و...


فهرست مطالب:
مفهوم خلاقیت
تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی
نوآوری
رابطه خلاقیت – نوآوری و کارآفرینی
حل خلاق مساله
موانع خلاقیت
فرایند خلاقیت
تكنیكهای خلاقیت 
تكنیك 6 كلاه فكری


این فایل با فرمت پاورپوینت در 69 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.