توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل جامعه شناختی مسکن شهری در ایران ، اسکان غیر رسمی در 15 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx


عنوان: تحلیل جامعه شناختی مسکن شهری در ایران ، اسکان غیر رسمی


•اهداف مقاله

.1تیین سکونت غیر رسمی در ایران و  جهان

.2 معرفی نظریه ژئوپولتیک و ژئو استراتژیک در تحلیل  مسئله


طرح مساله

مسئله در سه سطح قابل بحث است:

سطح خرد به رویداد ها می پردازد:اینجا منظور ایجاد سکونت گاه غیر رسمی است

سطح میانه به تحلیل نهاد ها و سازمان ها می پردازد :اینجا منظور تحولات نظام شهری و کلان شهر ها است

سطح کلان به بررسی ساختار ها و تحولات تاریخی می پردازد:اینجا منظور نقش ادغام  در اقتصاد سرمایه داری است. سکونت غیر رسمی در ایران محصول توسعه برون زا  و برخی عوامل داخلی است

•سکونت گاه غیر رسمی پدیده منفی نیست زیرا مانع از شورش شهری است. •


نظریه های مرتبط با مسکن شهری

دیدگاه بوم شناختی

دیدگاه کلاسیک نو

دیدگاه زیپف و لووری

دیدگاه رکس و مور

 دیدگاه مارکسیستی

دیدگاه ژئوپلتیک و ژئو استراتژیک


دیدگاه بوم شناختی

شهر محل تنازع بقا و جایگزینی مناسب تر در بهترین فضای شهری است.

نزاع متغیر مستقل ، سکونت متغیر وابسته و طبقه اجتماعی متغیر واسط است.

شهر به سه منطقه مرفه، فقیر نشین و منطقه گذار تقسیم می شود.

منطقه گذار گرداگرد مرکز تجاری شهر است که از درون فرو می ریزد و تبدیل به مرکز تجاری می شود و بهای بالا پیدا می کند.