توضیحات کامل :

پاورپوینت كاربردهای بیوتكنولوژی در صنایع غذایی افکت دستی

کاربرد های بیوتكنولوژی در صنایع غذایی

تولید محصولات نهایی غذایی با استفاده از بیوتكنولوژی

تولید مواد افزودنی غذایی با استفاده از بیوتكنولوژی

اصلاح مستقیم مواد غذایی یا مواد افزودنی به غذا

تولید مواد كمك فرآوری

كاربردهای تجزیه‌ای

تصفیه پسماند


•دو دسته عمده در بیوتکنولوژی

بیوتكنولوژی سنتی

بیوتكنولوژی نوین


تولید محصولات نهایی غذایی با استفاده از بیوتكنولوژی

تودة میكروبی و پروتئین تك‌یاخته به‌عنوان غذا

تولید پروتئین تك یاخته (scp)

استفاده از پروتئین میکروبی در خوراک انسان(Quorn)