توضیحات کامل :

پاورپوینت گراف 16 اسلاید

مجموعه ای غیر تهی از راس
مجموعه ای از زوج راسها كه بوسیله یال بهمدیگر متصل هستند.
...