توضیحات کامل :

بازشناسی نمایش و هنرهای نمایشی

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

1-1: چیستی هنر نمایش
1-2: بازشناسی وضعیت هنر نمایش در جهان
1-2-1: تاریخچه و سیر تحول هنر نمایش در اروپا
1-2-2: تماشاخانه های مدرن با آثاری از معماران معاصر
تئاتر مدور اثر ماریوبوتا
تئاتر المپیک- 1584- وینسترا، ایتالیا
تئاتر گلوب، 1614، لندن، انگلستان
تماشاخانه کمدی فرانسه، 1689، پاریس
اپرا- تئاتر ملی پاریس، 1875، فرانسه
تماشاخانه رویال، 1811
1-3: شناخت هنر نمایش در ایران
1-3-1: تاریخچه
1-3-2: اولین گروههای تئاتری
شرکت فرهنگ
تئاتر ملی
کمدی ایران
کانون ایران جوان
کلوپ موزیکال
کمدی اخوان
دوره فترت و علت ایجاد آن دوره
پیدایش اداره هنرهای دراماتیک و هنرستان آزاد هنرهای دراماتیک
1-3-3: گونه های مختلف نمایش
1-3-3-1: به لحاظ محتوی
نمایش‌های مذهبی
نمایش های ملی و محلی
1-3-3-2: از لحاظ نحوه اجراء
نمایش های سیار
نمایش های ثابت
1-4: فضای نمایش
1-4-1: انواع فضای نمایش
فضاهای شهری
1- فضاهای شهری فاقد طراحی
2- فضاهای شهری طراحی شده
فضاهای معماری
1- فضاهای معماری مخصوص نمایش
2- فضاهای معماری با کارکردهای دیگر
1-4-2: نحوه توزیع فضایی فعالیتها
صحنه
تماشاگران
1-4-3: خصوصیات معماری فضاهای طراحی شده
انواع فضاها
1- فضاهای اصلی
2- فضاهای خدماتی
3- فضاهای ارتباطی
خصوصیات حجمی و فضاهای باز
نماها
برخی از اصول ترکیب
1-5: بایدهای یک فضای نمایشی (استانداردهای فضا و معماری)
1-5-1: برنامه عملکردی- فضایی تئاتر
1-5-1-1: گنجایش سالن
1- محدودیت دید
2- محدودیت صوت
3- انواع گنجایش سالن تئاتر
1-5-1-2: سالن نمایش و صحنه
1- تئاتر ایوانی (قاب عکسی)
2- تئاترهایی با صحنه های متفاوت از صحنه ایوانی
2-1: صحنه کمانی (سه سویه)
2-2: صحنه میدانی
2-3- سالنهای نو
سالهای دهه 1910
1-5-1-3: ملزومات انواع نمایش
1- نمایش عمومی و درام سمفونیک
مشخصات عمومی:
اندازه سن
شکل
ترتیب
پروسنیوم (صحنه)
ارکستر
عرض صحنه نمایش
2- اپرای بزرگ
مشخصات عمومی
اندازه سن
شکل
ترتیب
پروسنیوم (صحنه)
ارکستر
3- درام کوچک همراه با حرکت موزون نمایشی
مشخصات عمومی
اندازه سن
شکل
ترتیب
پروسنیوم (صحنه)
ارکستر
عرض صحنه نمایش
4- حرکات موزون نمایشی
مشخصات عمومی
اندازه سن
شکل
ترتیب
پروسنیوم (صحنه)
ارکستر
5- اپرای گروهی، اپرای کوچک، کمدی موزیکی و درام موزیکی
مشخصات عمومی
اندازه سن
شکل
میدان (صحنه در وسط)
ترتیب
پروسنیوم (صحنه)
ارکستر
میدان
عرض صحنه نمایش
کمدی موزیکال
گروه اپرا
ملاحظات
6- درام تئاتری
مشخصات عمومی
اندازه سن
شکل
ترتیب
پروسنیوم (صحنه)
ارکستر
1-5-1-4: ورود و انتظار تماشاگران
1-5-1-3-1: ورودی
1-5-1-4-2: فضای انتظار
1-5-1-4-3: ورودی های سالن نمایش
جدایی صوتی
1-5-1-4-4: رختکن ها
1-5-1-4-5: توالت ها و دستشوئی ها
1-5-1-4-6: تریا
1-5-1-4-7: رستوران
1-5-1-4-8: گیشه فروش
1-5-1-4-9: دسترسی معلولین
کمک به ناشنوایان
1-5-1-5: صحنه
1-5-1-5-1: صحنه و حوزه های پیرامون آن
1- صحنه
2- فضای کناری صحنه
3- فضای پشت صحنه
4- ارکستر یا جایگاه ارکستر
5- سوفلر
1-5-1-5-2: صحنه و سیستم های جایگزینی آن
1- صحنه های جانبی
2- صحنه گردان
3- صحنه آسانسوری
1-5-1-6: پشت صحنه
1-5-1-6-1: مسیرهای ارتباطی
1-5-1-6-2: ورودی های صحنه
1-5-1-6-3: اتاق استراحت
1-5-1-6-4: سالن تمرین
1-5-1-6-5: اتاقهای تمرین
1-5-1-6-6: رختکن ها
1- رختکن با امکانات چهره پردازی
نورپردازی رختکن با امکانات چهره پردازی
لوازم اتاق رختکن
حمام و دستشویی
2- رختکن کودکان
تعداد و ظرفیت رختکن ها
3- اتاق گریم برای کسانی که خودشان گریم می کنند
1-5-1-7: کارگاه ها و فضاهای تولید
1-5-1-7-1: کارگاه نجاری
گرمایش
نور
پوشش دیوارها و کف
اتاق کارکنان
فضای مونتاژ
1-5-1-7-2: کارگاه نقاشی
تجهیزات کارگاه نقاشی
1-5-1-7-3: کارگاه ملزومات صحنه
انبار ملزومات صحنه
1-5-1-7-4: بخش لباس و خیاطی
انبار
انبار لباس
1-5-1-7-5: رنگرزی و رنگ کاری پارچه
اتاق خشک کن
1-5-1-7-6: کلاه دوزی و ملزومات آن
ساخت کلاه گیس
1-5-1-7-7: کفاشی
1-5-1-7-8: جواهرات و زینت آلات
1-5-1-7-9: ساز و برگ نظامی و اسلحه ها
1-5-1-7-10: تاریکخانه عکاسی
1-5-1-7-11: استودیوی ضبط
1-5-1-8: فضاهای اداری
1-5-2: استانداردهای طراحی سالن های نمایش
1-5-2-1: دید تماشاگران
1-5-2-1-1: خطوط دید
1- خطوط دید افقی
2- خطوط دید عمودی
1-5-2-1-2: عمق تماشاخانه
1-5-2-1-3: راهروهای داخل سالن نمایش
1-5-2-1-3: انحناء ردیف های صندلی
1-5-2-1-5: دید در صحنه میدانی
1- شیب تماشاخانه
2- شیب کف و انحناء ردیفها
1-5-2-1-6: ترتیب جایگاه تماشاگران
1- طراحی صندلیها
2- صندلی برای معلولین
1-5-2-2: استماع تماشاگران
1-5-2-2-1: نیازهای آکوستیکی
1- نیازهای آکوستیکی در طراحی شنودگاه
2- خلاصه نیازهای آکوستیکی
1-5-2-2-2: بلندی مناسب
1-5-2-2-3: پخش صوت
1-5-2-2-3: کنترل واخنش
1-5-2-2-5: تطبیق موارد یاد شده در چند نمونه
مرکز مور رابل یورل کالیفرنیا (MRY's)
سالن موسیقی Kobe – دانشگاه کوب
1-5-2-3: تجهیزات صحنه
1-5-2-3-1: میله های بالابر و تاسیسات بالای صحنه
1-5-2-3-2: نورپردازی
1-5-2-3-3: صدا
1-5-2-3-4: سیستم ایمنی
1-6: بررسی نمونه هایی از مجموعه های نمایشی در ایران
1-6-1: بزرگترین تماشاخانه ایران
ایران امروز
1-6-2: تئاتر شهر تهران
سالن اصلی مجموعه
1-6-3: تالار وحدت تهران
1-6-4: تالار سنگلج
1-6-5: تالار مولوی
اتاق فرمان