توضیحات کامل :

نمونه سوالات ارشد--جامعه شناسی

 

جزوه نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور--جامعه شناسی-

 

شامل درس زیر 

1- روش تحقیق كمی در جامعه شناسی 

2- آمار استنباطی – كاربرد رایانه- تكنیكهای خاص تحقیق/ روشهای پیشرفته آماری همراه با برنامه های كامپیوتری 

3-جامعه شناسی علم و تكنولوژی

 

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.59 MB 

تعداد صفحه:20