توضیحات کامل :

جهانگردی

 

در سالهای  اخیر  در ایران  مجموعه  های بسیار  متشكل  ازمجموعه های  فرهنگی – ورزشی  - تجاری  مخصوص  محصولات  ودستاوردهای  محلی  و فروش  مستقیم  آنان به مردم  ساخته  و یا در دست  اجراست،  ولی  در  تمام این مجموعه  ها یك خلأیی بین زندگی  دلخواه   یك فرد  و زندگی اجتماعی  او وجود دارد   و اگرچه  زندگی  خارج  از منزل  دنیایی  متفاوت  از درون است .  اما همین  ایجاد فاصله  است كه فرد  عدم اعتماد به نفس  پیدا می كند، می بینید  كه نمی تواند   با محیط  ارتباط  برقرار كند .

از جمله  مسائل حیاتی  هر شهر، وجود فضای  عمومی مناسب برای گذراندن  اوقات  شهروندان  به شیوه ای  بهینهی باشد ،  فضاهایی  كه هم زمان  زیبایی  های بصری  و معماری ، سازمان دهی  مناسب فضایی ، وجود  عملكردهای مورد نیاز انسان  امروزی  را برای گذراندن  مفید و بهینه ی وقت وارضای  روانی  و منطقی  او در
بهره وری  از این فضا   را در بر داشته  باشد و بخشی  از نیازهای  او را به هنگام  خستگی  از كار  و تجربه ی فضاهای  كسل كننده  و پر ترافیك  و شلوغ شهری  برآورده سازند.  عدم وجود  فضاهایی  به این منظور  در شهرهای  ما به جایی رسانده  كه برای گذران   اوقات  استراحت  خود یا به سرگردانی در خیابان های شلوغ  و پرترافیك   و پردود  شهر روی می آورند   و یا در گریز  از خستگی  فضای كار  و یا عادت  ، كسالت خانه ،   به چهار دیواری  های  بسته دیگری  نظیر سینما  ، تئاتر  ، كافی شاپ  و رستوران ….  پناه  می برند.  یك فضای   تعریف شده  تفریحی  می تواند   فضای   صمیمی  و پر تحركی  برای فرد باشد  و خلاء   ارتباط   با اجتماع  را نیز  برطرف  كند .  جذابیتی   كه بسیاری  از مناطق   شهر تبریز  و یا هر شهر دیگر  ایرانی  كه خود  دارای قدمتی  تاریخی  با ویژگیهای  اجتماعی  و مردمی  با آداب  اجتماعی  و رسومات  خاص می باشند.  فضاهای  ایجاد شده  آن منطقه  دارای  جذابیت های  برجسته  و منحصر  به فرد  میشود.

در نظر گرفتن این سایت  با عناصر  ثابت درون  خود مانند دریاچه  درختان  كهنسال  كه بر اساس  یك نظم طبیعی  و خاص  كاشته شده یا روییده اند.  پستی و بلندی هایی  كه شیبهای  نا منظم  و جذابی  بوجود آورده، بطوریكه  طرح به عنوان  یك عنصر  اصلی دركنار  این عناصر  ثابت می خواهد  جا باز كند.

حفظ  مستمر  و تضمین  بقاء  سیماهای طبیعی  منحصر به فرد از هجوم  كاربری  های  بی رویه  در سایت  مورد نظر  گسترش  فضای سبز  در شیبهای  مجاور دریاچه ،  جلوگیری  از هرگونه  بهره برداری  یا دخالتهای   انسانی  زیان آور  كه موجودیت  طبیعی  منطقه  را به مخاطره  می اندازد  و فراهم آوری  فضاهای  همگانی  با مناظر  زیبا  برای  گذراندن  اوقات  فراغت  هدف  اینجانب  در طرح  خواهد بود.

فهرست مطالب

پیشگفتار ۱

مفاهیم و مطالعات اولیه ۳

۱- مفاهیم و اشکال  جهانگردی. ۳

۱-۱) اشکال جهانگردی: ۳

۲-۱) انواع  جهانگردی  و انگیزه جهانگردان. ۴

۲- جهانگردی  و  صنعت توریسم. ۵

۱-۲) علل و انگیزه های  جهانگردی  و اهداف آن. ۵

۲-۲) جهانگردی  واوقات  فراغت.. ۶

۳-۲) جهانگردی روستایی. ۷

جهانگردی  و آب وهوا ۷

تاریخچه  و بررسی  ، صنعت  توریسم  در ایران. ۸

۶-۲) اهداف  توسعه  صنعت توریسم  در ایران. ۹

۳) اوقات  فراغت  و تفریح. ۱۰

۱-۳) مفهوم  اوقات  فراغت  وارزیابی  آن. ۱۰

۲-۳) تفریح  و  اوقات  فراغت  بعنوان  یک مسئله  اجتماعی کنونی. ۱۱

۳-۳) پژوهش  درمورد  سیر تاریخی  تفریح  درایران. ۱۳

الف) شرایط اقلیمی. ۱۳

ب) آداب و مذهب.. ۱۳

ج) قوانین  و مقررات.. ۱۴

۴-۳) فعالیتهای  تفریحی  در قرون جدید. ۱۵

۵-۳) انواع تفریح. ۱۵

بررسی کالبدی آذربایجان. ۱۷

۱) ساختار طبیعی. ۱۷

۱-۱) جغرافیای آذربایجان. ۱۷

۲-۱) تاریخ آذربایجان. ۱۷

۲) ساختار مصنوع. ۱۸

۱-۲) جاذبه های توریستی  استان  آذربایجان  شرقی. ۱۸

الف) جاذبه های طبیعی. ۱۹

ب) جاذبه های  تاریخی و فرهنگی. ۲۰

۳) ساختمان  اجتماعی. ۲۱

۱-۳) مردم شناسی  آذربایجان. ۲۱

۴) ساختار  اقتصادی. ۲۲

۱-۴) سود حاصل  ازجهانگردی وتاثیر آن بر اقتصاد  بومی منطقه ۲۲

۲-۴) نقش توریسم  در توسعه  اقتصادی  اجتماعی  آذربایجان. ۲۵

۵) ساختار  فرهنگی  وهنری. ۲۶

۱-۵) زبان  مردم آذربایجان  و مختصری  ازتاریخچه  ترکی آذری. ۲۷

۲-۵) خط ترکها ۲۸

۳-۵) ادبیات  باستانی  آذربایجان. ۲۸

۴-۵) موسیقی آذربایجان. ۳۰

چند نمونه از ادوات موسیقی آذربایجانی. ۳۲

۵-۵) رقص… ۳۳

۶-۵) هنر نقاشی  در آذربایجان. ۳۴

۷-۵) مروری  بر تاریخچه  هنرهای  نمایشی  آذربایجان  درایران. ۳۵

اصول اولیه  طراحی. ۳۶

۱-۱) ساختار فضایی. ۳۹

۲-۱)اهداف  طراحی  وایجاد  فضاهای بسته و باز ۴۱

۲) عناصر  والگوهای معماری  موثر  در طراحی. ۴۲

۱-۲) آب.. ۴۲

۲-۲) رابطه  انسان و  گیاه ۴۴

طریقه قرار گرفته  درختان  در باغ ایرانی. ۴۵

الف) نحوه باغسازی  در طی تاریخ. ۴۵

ب) باغهای ایرانی. ۴۶

ج ) بررسی باغهای ایرانی  در دوره های مختلف.. ۴۷

د) انواع  باغ و هندسه ایرانی. ۵۰

۳) تعیین ارزشها و قابلیت های دریاچه  بعنوان  کانون توریستی و تفرجگاهی. ۵۱

۴) شکل گیری  اکوتوریسم  در محیط آبی. ۵۱

۱-۴)  منابع طبیعی : ۵۱

۲-۴) منابع فرهنگی : ۵۲

۳-۴) مقیاس  توسعه : ۵۲

۴-۴) فعالیتها ۵۲

۵) عوامل  لازم  برای شکل گیری توریسم  متمرکز  در حاشیه  دریاچه ۵۲

۱-۵) منابع : ۵۲

۲-۵) فعالیتها: ۵۳

۶) تعیین  ظرفیت  برد منطقه ۵۳

۱-۶) عوامل زیست  محیطی. ۵۴

۲-۶) عوامل اجتماعی. ۵۴

۳-۶)عوامل مدیریت.. ۵۵

۷) ارزیابی  پیامدهای  توریسم. ۵۵

۸) مطالعه  رفتار آراء  و خصوصیات  بازدید کنندگان. ۵۸

۱-۸) مشخصات  اقتصادی -  اجتماعی  افرادی  که بالقوه  می توانند  از مناطق  تفرجگاهی  استفاده کنند. ۵۸

۲-۸)  مشخصات  مربوط   به تفرجگاهها ۵۹

۳-۸) عوامل موثر  در رابطه  با استفاده  کنندگان  و منطقه  تفرجگاهی. ۵۹

۹) تعیین راههای  دسترسی و پیاده روها  ( تریلها) جهت  مقاصد  حفاظت  و بهره وری. ۵۹

۱۰) احداث  سازه های  دائمی و موقت و مشخصات  آنها  در زون  توسعه فیزیکی. ۶۰

۱۱) طرح ریزی  توریسم  یا راهنمایی  مدیریت ، حفاظت ، بهره وری  پژوهش  و نظارت  پیوسته ۶۳

۱۲) ارتقاء  سطح  حفاظت  و بهره وری پایدار ۶۵

شناخت و بررسی منطقه ۶۷

۱) شناخت  استان  آذربایجان  شرقی  و شهر تبریز. ۶۷

۱-۱) استان  آذربایجان  شرقی. ۶۷

تقسیمات  سیاسی  استان  آذربایجان شرقی. ۶۷

۲-۱)  ویژگی های طبیعی تبریز. ۶۷

۳-۱) ویژگیهای  تاریخی  شهر تبریز. ۶۹

۴-۱) شناخت  ویژگیهای  شهر بستان آباد ۷۰

الف) موقعیت و  حدود ۷۰

ب) سابقه  تاریخی. ۷۰

ج)  شرایط  طبیعی. ۷۰

۲) بررسی  و شناخت  منطقه قوریگل. ۷۲

۱-۲) مشخصات  عمومی  دریاچه  قوریگل  وحوزه  آبخیز آن. ۷۲

۲-۲) وضعیت و شمای اکولوژیک دریاچه قوریگل. ۷۲

۳) ارزیابی  قابلیت  و توان  دریاچه  قوریگل. ۷۹

۱-۳) ارزیابی قابلیت  و توان   دریاچه  قوریگل  بعنوان  منبع آب.. ۷۹

۲-۳) بررسی  کیفیت  آب قوریگل  از نظر  شرب و کشاورزی. ۷۹

۴)ارزیابی قابلیت و توان دریاچه قوریگل برای آبزی پروری. ۸۰

۵) قابلیتها و توان های دریاچه قوریگل از نظر توریسم  و اکوتوریسم. ۸۱

۶) مشخصات  مورفولوژیک  منطقه  قوریگل. ۸۲

۱-۶) توپوگرافی. ۸۲

۲-۶) زمین شناسی. ۸۲

۳-۶) طرز تشکیل  دریاچه ۸۳

۴-۶) شکل آبراهه ۸۳

۵-۶) خاکشناسی. ۸۴

۷) منابع آبی موجود  حوزه آبخیر قوریگل. ۸۴

۸) منابع  زیستی  موجود  حوضه آبخیز قوریگل. ۸۵

۱-۸) رستنی ها ۸۵

۲-۸) جانوران. ۸۵

۱-۹) ارتفاع. ۸۶

۲-۹) شیب.. ۸۷

۳-۹) جهت.. ۸۸

۱۰) حفاظت و مدیریت  دریاچه قوریگل. ۸۹

۱-۱۰) عوامل  تهدید  کننده دریاچه  قوریگل. ۸۹

۲-۱۰) تعیین  حدود  حفاظتی  دریاچه ۹۱

۳-۱۰) مدیریت  و تحقیق. ۹۱

۱۱) مطالعه  اجتماعی  -اقتصادی  منطقه ۹۲

۱-۱۱) اراضی  اطراف  دریاچه ۹۳

۲-۱۱) حوزه  زیر پوشش  طرح. ۹۳

۳-۱۱) شبکه ارتباطی. ۹۴

۱۲) مطالعه  دریاچه قوریگل  برای  بهره وری پایدار ۹۵

۱-۱۲) قابلیتها و ارزشهای  بالقوه  دریاچه ۹۵

۱۳) خصوصیات اقلیمی. ۹۷

۱-۱۳) موقعیت جغرافیایی و شرایط آب هوایی. ۹۷

۲-۱۳) شراط اقلیمی در اراضی مورد نظر. ۹۸

الف)  دما ۹۸

ب) رطوبت هوا ۹۸

ج) بارندگی و یخبندان. ۹۹

د) وزش باد ۹۹

گلباد ایستگاه سینوپتیک تبریز. ۱۰۰

هـ) تابش آفتاب.. ۱۰۱

۱۴) اهداف عمدة طراحی اقلیمی فضاها ۱۰۱

تعیین جهت استقرار ساختمان نسبت به وزش باد ۱۰۲

۱۵) سایت.. ۱۰۲

۱-۱۵) ویژگیهای زمین مورد نظر. ۱۰۳

الف) موقعیت.. ۱۰۳

ب) شکل و وسعت.. ۱۰۴

ج) توپوگرافی و شیب زمین. ۱۰۴

دید و منظر. ۱۰۵

برنامه فیزیکی طرح. ۱۰۵

۱) عوامل موثر در برنامه ریزی فیزیکی. ۱۰۵

۲) روش تعیین ظرفیت و نوع فضاها ۱۰۶

۳) بررسی وضع  موجود و آمار و ارقام جهت برنامه ریزی فیزیکی. ۱۰۷

۴) برنامه ریزی کالبدی. ۱۱۱

برنامه ریزی نهایی طرح. ۱۱۵

۱) فضاهای مورد نظر. ۱۱۵

۱-۱) مرکز هنرهای نمایشی. ۱۱۶

۲-۱)مرکز موسیقی و رقصهای سنتی. ۱۱۶

۳-۱)مرکز ساخت و فروش صنایع دستی. ۱۱۷

۴-۱)مرکز گردهم آیی‌ها و نمایشگاهها ۱۱۷

۵-۱) مراکز تفریحی و ورزشی. ۱۱۷

۶-۱) بخش خدماتی مجموعه ۱۱۸

۷-۱)بخش اقامتی مجموعه ۱۱۸

۸-۱)بخش اداری مجموعه ۱۱۸

طراحی معماری. ۱۲۰

۱) ایده کلی طرح. ۱۲۰

۲) روند شکل گیری CONCEPT طرح. ۱۲۱

۳) هندسه و حس زیبایی شناسی طرح. ۱۲۳

۴) آنالیز زمین – امکانات و محدودیتها ۱۲۴

۶) عناصر  و ابزار موردتوجه در سایت مورد نظر. ۱۲۵

۷) روند طراحی از شروع تا رسید به اتود نهایی. ۱۲۸

۸) اصول طراحی در مقیاس منطقه ۱۲۸

۹) اصول طراحی درمقیاس زمین طرح. ۱۲۸

منابع و مأخذ. ۱۳۰