توضیحات کامل :

پاورپوینت آموزش Free Hand

 

پاورپوینت آموزش Free Hand     دارای 34 اسلاید می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم و در صورت نیاز به داشتن کل این پاورپوینت می توانید آن را دریافت نموده و از آن استفاده نمایید. 

 

بخشی از متن: 

با فعال کردن این گزینه از منوی View   خط کش های افقی و عمودی در سند جاری به نمایش درآمده و کنترل مقیاس در طراحی را برای طراح امکان پذیر می سازد. خط کش ها امکان تعیین دقیق موقعیت نشانگر ماوس را در جهات افقی و عمودی بر اساس واحد اندازه گیری جاری برای کاربر فراهم می آورند نقطه مبدأ ( 0 و 0 ) خط کش در گوشه سمت چپ و پائین صفحه گرافیکی می باشد. واحد اندازه گیری خط کش ها بر اساس واحدی خواهد بود که در نوار وضعیت قبلاً تعیین کرده اید.

 

فهرست مطالب:

خط کشهای صفحه Page Rulers                                                                              

شناسایی اصول ترسیم Rectangle                                                                             

شناسایی اصول ترسیم Ellipse                                                                                  

شناسایی ترسیم polygon                                                                                        

شناسایی اصول ترسیم Star                                                                          

گزینه های پنل objectبرای چند ضلعی ها                                                                   

شناسایی اصول ترسیم Line                                                                                     

ترسیم شکل به کمک ابزار pen                                                                                

اصول کار با ابزارهای spiral , pencil                                                                       

تکمیل کار با استفاده از امکانات تکثیر و ویرایش در فری هند                                 

فرامین past spcial , copy spcial واقع در منوی Edit                           

فرامین past behind , past in Front واقع در منوی Edit                                  

ملغی کردن فرامین                                                                                     

شناسایی اصول کار با ابزار skew                                                                             

شناسایی اصول کار با پنل More                                                                              

تغییر شکل موضوعات با استفاده از نوار ابزار Envelope                                    

شناسایی اصول کار با فرمان Group                                                              

شناسایی اصول کار با فرمان ungroup                                                                       

شناسایی اصول کار با فرمان Join                                                                              

شناسایی اصول کار با فرمان join Blend to path                                             

شناسایی اصول کار با فرمان Blend                                                               

شناسایی اصول کار با فرمان union                                                               

شناسایی اصول کار با فرمان punch                                                              

شناسایی اصول کار با فرمان Crop                                                                 

شناسایی اصول کار با فرمان Divide                                                              

شناسایی اصول کار با فرمان Interesect                                                                    

شناسایی اصول کار با ابزار Smudge                                                            

شناسایی اصول کار با ابزار Arc                                                                                

شناسایی اصول کار با ابزار Mirror                                                               

کار با فرمان Save as , Save                                                          

 

عنوان: آموزش Free Hand

فرمت: پاورپوینت

صفحات: 34 اسلاید