اقدام پژوهی روشی مناسب برای شناسایی و حل مشکلات مدارس به شمار می رود
دسته بندی علوم اجتماعی
بازدید ها 865
فرمت فایل doc
حجم فایل 326 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 119
قیمت: 15,900 تومان
بررسی موانع اقدام پژوهی از دیدگاه معلمان مرد و زن مقطع ابتدایی

فروشنده فایل

کد کاربری 3069
کاربر

اقدام پژوهی روشی مناسب برای شناسایی و حل مشکلات مدارس به شمار می رود. در سالهای اخیر معلمان با شناخت از این روش ، استقبال بیشتری از ان به عمل آورده اند. هدف این تحقیق بررسی موانع اقدام پژوهی از دیدگاه معلمان مرد و زن مقطع ابتدایی شهرستان پاکدشت می باشد.تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه اماری تحقیق شامل کلیه معلمان مرد و زن مقطع ابتدایی شهرستان پاکدشت می باشد. نمونه گیری به روش خوشه ای انجام شده است. تعداد 132 معلم مرد و 50 معلم زن به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. از ابزار پرسشنامه برای گرد اوری اطلاعات استفاده شده است. از روش امار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین موانع روش شناسی ، ویژگی های فردی ، موانع سازمانی ، موانع قانونی و اجرایی و اقدام پژوهی معلمان رابطه معنادار وجود دارد.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعاریف متغیرها

تعریف عملیاتی

موانع روش شناختی

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

جایگاه تحقیق در سیستم اموزش و پرورش

بخش اول : جایگاه پژوهش در اموزش و پرورش

اهمیت، فواید و نقش پژوهش در تدریس

تقسیم بندی مسایل پژوهشی

پژوهش در آموزش و پرورش

هدف ازپژوهش در آموزش و پرورش

نقش آموزش و پرورش در تربیت دانش آموزان پژوهشگر

ویژگی های دانش آموزان پژوهشگردرنظام آموزش و پرورش پویا

بخش دوم: اشنایی با اقدام پژوهی و فرایند آن

تعریف اقدام پژوهی

تعریف اقدام پژوهی با توجه به اجزای ان

هدف تعیین اعتبار در اقدام پژوهی

موانع رشد و توسعةپژوهش

چالشهای اقدام پژوهی

گروههای اصلی در اقدام پژوهی

تفکر درباره چرخه اقدام پژوهی

اصول کلی چگونگی پایش و کنترل و مستند سازی در اقدام پژوهی

ابزار اقدام پژوهی

سوابق تحقیق

سوابق تحقیق در ایران

سوابق تحقیق در جهان

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

مقدمه

روش و نوع تحقیق

جامعه آماری،حجم نمونه و شیوه نمونه گیری

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم

یافته های تحقیق

مقدمه

توصیف داده­ها

ازمون فرضیه های تحقیق

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

مقدمه

تبیین نتایج تحقیق

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات برای تحقیقات اتی

مشکلات تحقیق

منابع

ضمایم و پیوست

پیوست: نحوه محاسبه پایائی پرسشنامه توسط ضریب آلفای كرونباخ

پرسشنامه

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
گزارش مددکاری فردی
گزارش مددکاری فردی

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق در بین زوجین
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق در بین زوجین

بررسی رابطه اشتغال مادران با شیوه های تربیتی فرزندان
بررسی رابطه اشتغال مادران با شیوه های تربیتی فرزندان

گزارش كارورزی در روابط عمومی بانك ملت
گزارش كارورزی در روابط عمومی بانك ملت

گزارش درس مددکاری فردی
گزارش درس مددکاری فردی

جزوه جامعه شناسی روستایی (منابع طبیعی : آبخیز داری)
جزوه جامعه شناسی روستایی (منابع طبیعی : آبخیز داری)

روانشناسی دین
روانشناسی دین

بررسی موانع بهره گیری از تكنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری
بررسی موانع بهره گیری از تكنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری

بررسی تأثیرات ماهواره برهویت افراد
بررسی تأثیرات ماهواره برهویت افراد

بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت
بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت

پاورپوینت تحلیل جامعه شناختی مسکن شهری در ایران ، اسکان غیر رسمی
پاورپوینت تحلیل جامعه شناختی مسکن شهری در ایران ، اسکان غیر رسمی

جزوه جامعه شناسی فرهنگی
جزوه جامعه شناسی فرهنگی

جزوه نظریه های جامعه شناسی (مجموعه مددکاری اجتماعی)
جزوه نظریه های جامعه شناسی   (مجموعه مددکاری اجتماعی)

وحدت اسلامی از دیدگاه امام خمینی 30 صفحه
وحدت اسلامی از دیدگاه امام خمینی 30 صفحه

پاورپوینت عوامل زمینه سازی تن دادن زنان به روسپیگری
پاورپوینت عوامل زمینه سازی تن دادن زنان به روسپیگری

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل ناب

بالا