توضیحات کامل :

عنوان پایان نامه:نقش امنیتی سیستمهای بیومتریک در فناوری اطلاعات

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 65

شرح مختصر:

ما در این مقاله راجع به علم بیومتریك و دلایل ایجاد آن و امنیت اطلاعات توسط سیستم‌های بیومتریك صحبت خواهیم كرد و تكنولوژی بیومتریك شامل شناسایی انسان‌ها از طریق اثر انگشت، هندسه دست، چهره، چشم، اعضا، صدا، دستخط، رایحه بدن را به طور گسترده بررسی می‌كنیم

همچنین كاربردهای بیومتریك و امكاناتی كه برای امنیت هرچه بیشتر اطلاعات در اختیار جامعه تجاری و كاربران خود می‌گذارد را شرح خواهیم داد.

فهرست مطالب

فصل اول:آشنایی با سیستم های بیومتریک...............

1-1- آشنایی با سیستم های بیومتریک:.................

1-2- مراحل اصلی سیستم های بیومتریک:................

1-3- بیومتریک چیست؟................................

1-3-1- سیستم های تشخیص هویت1.......................

1-3-2- سیستم های تشخیص هویت ۲......................

فصل دوم: طبقه بندی متدهای بیومتریک.................

2-1- طبقه بندی متدهای بیومتریک:....................

2-2- معماری سیستمهای بیومتریک:.....................

2-3- پارامترهای مهم در سیستم‌های بیومتریک:..........

فصل سوم: تکنولوژیهای بیومتریک......................

3-1- تکنولوژیهای بیومتریک:.........................

3-1-1- شناسایی انسان‌ها از طریق اثر انگشت:..........

3-1-1-1- مراحل پردازش تصویر در شناسایی بر اساس اثر انگشت:

3-1-1-2- مزایای سیستم‌های اندازه گیری اثر انگشت:....

3-1-1-3- اشتباهات در انگشت‌نگاری:...................

3-1-2- شناسایی از طریق شکل دست:....................

3-1-3- شناسایی انسان ها از طریق شکل رگ ها:.........

3-1-4- شناسایی انسان ها از طریق چهره:..............

3-1-5- شناسایی انسان ها از طریق چشم................

3-1-5-1- شناسایی از روی شبکیه چشم.................

3-1-5-2- شناسایی از روی عنبیه چشم..................

3-1-5-3- تاریخچه استفاده از اسکن عنبیه.............

3-1-6- شناسایی انسان ها از طریق امضا...............

3-1-7- شناسایی انسان ها از طریق صدا...............

3-1-8- شناسایی انسان ها از طریق دستخط.............

3-1-9- شناسایی انسان ها از طریق الگوی تایپ.........

3-1-10- شناسایی انسان ها از طریق نمودار حرارتی چهره

3-1-11- شناسایی انسان ها از طریق نحوه راه رفتن.....

3-1-12- شناسایی انسان ها از طریق هندسه دست.........

3-1-13- شناسایی انسان ها از طریق رایحه ی بدن.......

3-1-13-1- اهمیت حس بویایی .........................

3-1-13-2- مدل بویایی انسان.........................

3-1-13-3- مدل بینی الکترونیک .....................

3-1-13-4- تشخیص رایحه انسان .......................

3-1-13-5- بینی الکترونیکی در مقایسه با بینی انسان:.

3-1-13-6- بینی الکترونیکی چگونه کار می کند؟ .......

3-1-13-7- سایر موارد...............................

3-1-13-8- ترکیبات بیومتریک.........................

فصل چهارم:کارت های شناسایی بیومتریک...............

4-1- کارتهای شناسایی بیومتریک......................

4-1-2- فرآیند ایجاد کارت شناسائی بیومتریک........

4-1-3- بررسی صحت کارت شناسائی بیومتریک :..........

4-1-4- مزایای کارت های شناسائی بیومتریک:...........

4-2- بیومتریک و تجهیزات مربوطه.....................

4-3- زیست سنجی و کارتها............................

فصل پنجمکاربردهای بیومتریک........................

5-1- کاربردهای بیومتریک............................

5-1-1- شناسایی مجرمان.............................

5-1-2- خرده فروشی/ خودپردازها/ پایانه های فروش....

5-1-2-1- دسترسی به حسابها..........................

5-1-2-2- خودپردازها................................

5-1-3- تجارت الکترونیک / تلفنی:....................

5-1-4- دسترسی به رایانه/ شبکه......................

5-1-5- دسترسی فیزیکی/ زمانی و کنترل حضور و غیاب ...

5-1-6- شناسایی شهروندان...........................

5-1-6-1- شناسایی ملی...............................

5-1-6- 2- مدیریت بحرانهای بزرگ شهری................

5-1-6-3- رأی گیری..................................

5-1-6-4- گواهینامه رانندگی.........................

5-1-6-5- توزیع امکانات عمومی.......................

5-1-7- نظارت.......................................

5-1-8- تعاریف و اصطلاحات رایج.......................

5-1-9- سامانه بیومتریکی............................

5-1-9-1- تأیید هویت................................

5-1-9-2- تعیین هویت................................

نتیجه‌گیری..........................................