توضیحات کامل :

شبکه های بی سیم مش

چکیده

شبکه های کامپیوتری امروزی فصل نوینی در انفورماتیک است . با وجود شبکه های کامپیوتری محققین می توانند در اقصی نقاط دنیا تنها با فشردن کلیدهایی از صفحه کلید کامپیوتر در چند ساعت بعد از تازه ترین اطلاعات موضوعات مورد نظر خود باخبر شوند. تکنولوژی شبکه به سرعت در حال رشد است. رشد و توسعه شبکه های کامپیوتری بر کسی پوشیده نیست مدت هاست که جمع آوری و پردازش اطلاعات توسط کامپیوتر انجام می شود. علاوه بر این کامپیوتر در توزیع اطلاعات و برقراری ارتباطات از طریق شبکه های کامپیوتری نقش مهمی را بازی میکند. برای برقراری بین شبکه ها نیازمند یک ستون فقرات می باشیم. این شبکه زیر بنایی که از تعداد زیادی مسیریاب تشکیل شده است وظیفه انتقال اطلاعات را بر عهده دارد. بر روی این مسیریاب ها باید الگوریتم هایی اجرا شوند تا بتوانند بهترین مسیر را برای انتقال اطلاعات در این دهکده انتخاب کنند.

فهرست مطالب

چکیده 3

شبکه کامپپوتری چیست ؟ 4

مفهوم گره " Node" وایستگاههای کاری Work Stations ]] : 6

مدل های شبکه 6

مدل شبکه نظیر به نظیر: 7

مدل شبکه مبتنی بر سرویس دهنده : 7

انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی: 8

ریخت شناسی شبکه " Net work Topology": 9

توپولوژی حلقوی " Ring ": 11

توپولوژی اتوبوسی  Bus : 12

توپولوژی توری Mesh : 12

توپولوژی درختی  Tree : 13

توپولوژی ترکیبی Hybrid : 14

پروتکل : 14

پروتکل های شبکه 15

مدل  Open System Interconnectionیا OSI 17

ابزارهای اتصال دهنده : " Connectivity Devices" : 20

پل ها " Bridge " : 23

مفاهیم مربوط به ارسال سیگنال و پهنای باند 25

عملكرد یك شبكه packet-switching 26

ابزار های اتصال دهنده 27

استفاده از كابل coaxial در شبكه اتوبوسی 30

connector RJ45 31

كابل UTP 32

فیبر نوری 34

تنظیمات مربوط به ویندوز 34

شبکه های بی سیم 36

مفاهیم و تعاریف 36

تصویر یك WLAN: 37

شبكهWLANبا یكAP (AccessPoint) 39

پارامترهای مؤثر در انتخاب و پیاده‌سازی یك سیستم WLAN 42

شبکه های بیسیم مش 46

تاریخچه 46

ساختار شبکه 46

معماری 46

مدیریت 47

کاربردها 47

عملکرد 47

شبکه ی رادیویی چند گانه 48

تکنیک های رادیویی 48

طیف مدیریتی انعطاف پذیری: 48

پروتکل ها 48