توضیحات کامل :

فایل تربیت آگاه و بدون فریاد

 

87 صفحه

فرمت پی دی اف

حجم3.052کیلوبایت

کلمات کلیدی

تربیت کودک

تربیت آگاه

خونسردی

احساسات

تنبیه

تشویق

والدین

لجبازی

 

قسمتی از فایل:

مقدمه

کنترل بچه برای اینكه چيزی باشه که ما ميخواهيم و کاری رو انجام بده که از نظر مای والد درسته ،دو نتيجه داره:...یا بچه هموني ميشه که ما ميخواهيم.رام و گوش به فرمان....یا طغيان ميكنه و ميشه یاغي......بين وسط نداره.....یا یك آدم آهني تحویل جامعه ميدیم یا یه آشوبگر مرزشكن پس بهتره راه دیگه ای پيش بگيریم.

 

تصویر پیش نمایش صفحات پی دی اف:

تربیت آگاه و بدون فریاد